Nieuws

Koekactie 2019 in de week van 16 tot 20 september


Ook dit jaar organiseert SGC een koekactie, dit zal plaatsvinden in de week van 16 tot 20 september. Doel is om zoveel mogelijk koeken te verkopen en dus geld op te halen voor onze vereniging. De opbrengst komt dit jaar geheel ten goede aan de aanschaf- of reparatie van gymnastiektoestellen.

De jeugdleden, vanaf 10 jaar, gaan in Stiens, langs de deuren om koeken te verkopen. Hierover krijgen alle betrokken nog bericht. Wij willen de senioren en de allerjongsten vragen koeken te kopen in de training/les. Dit kan tijdens in de week van 20 tot 24 mei. In verband met bestelling van de koeken zou het ons erg helpen als we vooraf een indicatie hebben van het aantal koeken. Hiervoor worden strookjes uitgedeeld. Spontaan kopen op de dag zelf blijft uiteraard mogelijk.

We hopen op succesvolle actie!

Opbrengst Poiesz Jeugd Sponsor Actie 2019

Omdat ze op de Poiesz-actiedag in de winkel hebben gestaan mochten Laura, Jesper, Joline en Hanne op vrijdagavond 12 april 2019 op het Poiesz Jeugd Sponsor Actie Gala in het WTC te Leeuwarden de cheque in ontvangst nemen. Wij willen iedereen bedanken voor het sparen- en inleveren van de sponsormunten. Het heeft een prachtig bedrag van €953,- voor de vereniging opgeleverd, een fantastisch resultaat!

Beleidsplan SGC 2018-2023

Afgelopen jaar heeft het bestuur van SGC hard gewerkt aan het beleidsplan 2018-2023. Dit helpt het bestuur en vereniging om de focus op de juiste plaats te leggen. Het beleidsplan is reeds besproken op de jaarvergadering afgelopen januari, het is ook verspreid onder alle leden. Voor vragen over het beleidsplan willen wij u uitnodigen om contact te zoeken met een bestuurslid of via Protected email address

Inmiddels is het bestuur van SGC begonnen met de uitvoering van het beleidsplan. Een van de hoofdpunten in het beleidsplan is het aantal vrijwilligers te verhogen waarmee de taken beter verdeeld worden over meerdere mensen. Plus dat de vereniging minder risico loopt bij wegvallen van een vrijwilliger.

We zoeken momenteel met name mensen voor:
• Hulp bij organisatie van wedstrijden en/of activiteiten
• 2e Penningmeester
• Juryleden
• Jurycommissie
• Sponsorcommissie
• Beheer website
• Bestuursleden

Informeer gerust eens vrijblijvend bij een van de bestuursleden wat u kunt betekenen voor de vereniging, mogelijk op een andere manier. Het hoeft niet veel tijd te kosten, ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Bestuur SGC

Poiesz supermarkten Jeugd Sponsor Actie 2019

Volgende week, op 11 februari, start bij de Poiesz supermarkt de Jeugd Sponsor Actie.


En SGC mag dit jaar weer meedoen in de Poiesz Supermarkt in Stiens!!

Vraag vast al je opa's/oma's/ooms/tantes/vrienden/meesters/juffen of ze de Jeugd Sponsor Munten voor jou op willen sparen of vanaf volgende week in de buis van SGC willen doen.

Vanaf volgende week (maandag 11 februari) krijgen Poiesz klanten bij elke € 10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) een Jeugd Sponsor Munt. Deze munten kun je dan in de koker van SGC doen die in de Poiesz Stiens staat.
Er zijn ook mogelijkheden om EXTRA sponsormunten te ontvangen. Wekelijks staan in de Poiesz voordeelfolder speciale Jeugd Sponsor Aanbiedingen waar klanten van Poiesz van kunnen profiteren, bij deze aanbiedingen worden dus extra Jeugd Sponsor Munten uitgegeven. Dat betekent meer munten voor de club én de klanten profiteren van euro’s voordeel.

Let op!
Het is NIET toegestaan om oude munten in de kokers te doen. Munten van voorgaande jaren tellen niet mee en als deze in de kokers gedaan worden mag SGC niet meer meedoen!

Germ Sijtsinga benoemd tot Erelid van SGC

Afgelopen nieuwjaarsdag was Germ Sijtsinga 50 (!) jaar lid van de gymnastiekvereniging in Stiens. Eerst Friso en na de fusie van SGC. Behalve lid is Germ ook al jaren trainer van zowel Volleybal als Gymnastiek. Tijdens de jaarvergadering van SGC, op donderdag 10 januari, is Germ benoemd als Erelid van SGC. Germ bedankt voor je inzet de afgelopen 50 jaar!

Overlijden Geke Bekhof

Op 22 december heeft ons het droevige bericht bereikt dat is overleden:

Geke Bekhof

Geke is 65 jaar geworden. Geke was vrijwilliger bij onze vereniging en vrouw van onze trainer Dries Bekhof. Geke heeft zich jarenlang ingezet bij wedstrijden. Aan de rol van speaker gaf zij graag een invulling. Als rechterhand van Dries betekende Geke veel voor de vereniging.

Wij wensen Dries, hun kinderen Jeroen en Anita en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en trainers SGC Stiens

Jaarvergadering seizoen 2017/18 op 10 januari 2019

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019 in "De Hege Stins", Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens. Aanvang 20:00 uur.

Alle benodigde stukken zijn vooraf in te zien via de secretaris: Protected email address of 06-2328.3428
Toegang en stemrecht voor alle leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

Opbrengst koekactie SGC Stiens 2018

Vorige week, maandag 11- tot vrijdag 15 juni 2018, heeft SGC Stiens haar jaarlijkse koekactie georganiseerd. Leden, ouders, trainers en bestuursleden hebben op allerlei manieren koeken verkocht. Het is wederom een succes geworden. Mede door de fantastische opbrengst van € 1.234,- maar ook door het enthousiasme en de inzet die alle vrijwilligers hebben laten zien. De volledige opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe materialen. Het bestuur wil alle vrijwilligers, bakkerij Nico en Aeltsje de Groot en kopers van koeken bedanken voor hun bijdrage.

Uitnodiging en agenda voor jaarvergadering SGC donderdag 28 september 2017

Beste leden en/of verzorgers van juniorleden,

Namens het bestuur wil ik u allen van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van SGC op donderdag 28 september a.s

Hier zal bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken het afgelopen seizoen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Elk lid en wettelijke verzorger van een juniorlid heeft toegang en stemrecht.

De volgende link bevat de agenda (PDF):
Agenda Jaarvergadering SGC.pdf

Ik hoop u allen te zien op donderdagavond 28 september a.s.!


Met vriendelijke groet,

Hugo van der Burgh
Secretaris SGC

namens het bestuur
SGC Stiens
Protected email address

Agenda Jaarvergadering SGC.pdf

Start van seizoen voor de Senioren.

De Senioren zullen zoals voor de zomervakantie in overleg afgesproken is met de groep, op woensdagmorgen 13 september weer beginnen.

Wij wensen ze ook dit seizoen ook weer veel beweegplezier!