Nieuws

Herstart training kinderen t/m 12 jaar op 18 mei 2020

De kinderen t/m 12 jaar mogen vanaf vanaf maandag 18 mei 2020 weer trainen. De trainingen zullen plaatsvinden op “Sportpark Britsenburgh” aan de Menno van Coehoornwei 16/A, 9055MC in Britsum.

De trainingen zijn op maandag en woensdag op de tijden
- 14:30 - 15:15 uur.
- 15:30 - 16:15 uur.

De belangrijkste regels op een rijtje;
- Er is geen douche- en omkleedgelegenheid beschikbaar. Kom dus in sportkleren naar de training en houd rekening met de buitentemperatuur;
- Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn;
- Iedereen moet op de accommodatie voorafgaande aan de training de handen wassen, materiaal hiervoor is aanwezig;
- Er is geen toiletgelegenheid beschikbaar. Ga dus thuis voor de training naar het toilet;
- Bestuursleden, ouders, broertjes, zusjes etc. hebben geen toegang tot de training;
- Ouders wordt gevraagd om voor zover mogelijk de kinderen niet naar de training te brengen
- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent;
- Er geld voor de kinderen onderling geen 1,5 meter afstand regel. Wel t.o.v. trainer en coördinator;
- Bij afwezigheid van de training dit vooraf melden bij de trainer;
- Na afloop van de training de accommodatie direct verlaten.

Voor vragen is het bestuur beschikbaar op Protected email address

Herstart trainingen UPDATE 10 mei 2020

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt met korfbalvereniging CSL over het gebruik van de locatie Britsenburgh voor onze buitentrainingen. Wij zijn korfbalvereniging CSL zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de accommodatie.

De trainers van SGC hebben een (tijdelijke) aangepaste indeling van de diverse jeugdgroepen gemaakt. Regelgeving vanuit de overheid schrijft voor dat we de groepen strikt gaan indelen op leeftijd. Verder vraagt het buiten trainen met beperkte beschikbaarheid van materiaal een ander trainingsprogramma.

Als bestuur zijn wij ook bezig met het invullen van de randvoorwaarden voor de herstart van de trainingen, denkt u bijvoorbeeld aan de hygiëne, EHBO etc. De randvoorwaarde voor de "Corona verantwoordelijke" is nog niet ingevuld. Op onderstaande oproep hebben we nog maar één (1) reactie gehad, wat lang niet genoeg is. Wie stelt zich beschikbaar om een paar uurtjes per week, tot aan de zomervakantie, onze jeugdleden te begeleiden? ZONDER VRIJWILLIGERS KUNNEN WIJ GEEN HERSTART VAN DE TRAININGEN AANBIEDEN! Bij vragen hierover kunt u altijd, vrijblijvend, contact opnemen met een bestuurslid.

Zodra wij de datum van de herstart, inclusief aanvullende regels, definitief hebben zullen wij dit communiceren.

SGC zoekt vrijwilligers voor herstart trainingen mei 2020

Bestuur en trainers van SGC zijn hard bezig met de voorbereidingen van de hervatting van de trainingen voor de leden t/m 18 jaar.

U begrijpt dat wij gebonden zijn aan diverse regels en voorschriften vanuit de overheid. Zo is er extra begeleiding nodig rondom de trainingen. Dit kunnen en mogen de trainers niet alleen doen. De taken van de "Corona-verantwoordelijke" zijn;
- Het begeleiden van de sporters bij aankomst- en vertrek van het sportveld;
- Het toezien op naleving regels voor-, tijdens- en na de training;
- Het zijn van aanspreekpunt voor ouders.

De regel is dat enkel trainer(s) en sporters toegang hebben tot het sportveld. Er is geen toegang voor ouders, bestuursleden, broertjes/zusjes etc.

Een bestuurslid zal vooraf de Corona-verantwoordelijke uitgebreid instrueren over de geldende regels en voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen als hesje, markeringslint, desinfectiemiddelen etc.

Wie stelt zich beschikbaar als "Corona-verantwoordelijke" voor de trainingen van onze jeugd?
- Leeftijd vanaf 18 jaar;
- Beschikbaar tot aan de zomervakantie;
- Beschikbaar tijdens de gehele trainingsduur.

Reacties heel graag via Protected email address

Alvast bedankt namens onze leden t/m 18 jaar.

Nieuwsbrief SGC april 2020

Onder de link de SGC nieuwsbrief van april 2020. Het bestuur wenst u veel leesplezier. Als u vragen heeft of content voor een volgende nieusbrief dan kunt u het bestuur bereiken op Protected email address20200400_Nieuwsbrief_SGC.pdf

Update Corona 27 april

Vorige week 21 april dinsdag heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd inzake Corona.

Voor onze vereniging betekend het concreet;
- Voor kinderen t/m 12 jaar is het sporten in de buitenlucht mogelijk, waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht genomen hoeft te worden.
- Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar mogen eveneens in de buitenlucht sporten maar moeten zich wel houden aan een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.

We zijn heel blij dat op korte termijn een gedeelte van onze leden weer kunnen sporten, al zal het anders zijn dan we gewoon zijn.

Als vereniging zijn wij nu aan het kijken hoe we op een veilige manier invulling kunnen geven aan deze verruiming;
- Het uitwerken van een alternatief trainingsprogramma door de trainers;
- Het zoeken van een geschikte buitenlocatie;
- Het opstellen van aanvullende regels in overleg met BV Sport en de KNGU;
- Etc.

Zodra we concrete informatie hebben gaan we dit communiceren.

Bestuur SGC Stiens

Mededeling bestuur omtrent contributie en coronavirus

“Moeten we nog steeds contributie betalen, nu de trainingen en wedstrijden niet doorgaan vanwege het coronavirus?” Deze vraag is ons gesteld. Het antwoord op dit moment is: ja, tot nader bericht blijven we contributie van je rekening afschrijven. Hieronder leggen we uit waarom.

Aangezien niemand weet wat de toekomst brengt, kunnen wij nu ook nog geen eenduidig antwoord geven op de vraag over contributie. In onze afwegingen hierover spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

1. STANDPUNT KNGU
De KNGU steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het ministerie van VWS heeft naar ons bevestigd dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 21 april en niet tot 1 juni. Dus pas na 21 april 2020 zal er meer duidelijkheid zijn.

2. FINANCIEEL
Vooralsnog lopen onze vaste kosten grotendeels door; er zijn geen concrete toezeggingen vanuit de landelijke overheid en de KNGU op tegemoetkoming op de kosten. Wel heeft BV Sport de zaalhuur voorlopig opgeschort. Een kwartaal of langer geen contributie zal er direct voor zorgen dat wij als vereniging in de rode cijfers komen wat een bedreiging is voor de continuiteit van de vereniging. Daarnaast kunnen geplande acties als de Paaseitjes en de Koekactie niet plaats vinden. Hiermee valt een bron voor de aanschaf- of reparatie van materialen weg.

3. JURIDISCH
De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.

4. VERENIGING
Gelet op bovenstaande neemt het bestuur van SGC vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met zijn allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben. In het geval uw persoonlijke financiele situatie het niet toelaat om contributie te betalen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

5. RESUME
De contributie-inning blijft tot nader bericht regulier doorlopen. Daar waar mogelijk zal gesneden worden in de lopende kosten. Als deze crisis ook nog na april 2020 aanhoudt, en er meer duidelijk is vanuit de KNGU, dan zullen we op dat moment bekijken of een en ander nog steeds de juiste blijkt. Wij zullen hiervoor in overleg blijven met de KNGU en BV Sport.

Mocht het komen tot een opschorting van contributie-betaling, zal het bestuur daarvoor een bijzondere Algemene Ledenvergadering moeten uitschrijven. Dat is gezien de huidige omstandigheden niet aan de orde. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

Bestuur Gymnastiekvereniging SGC Stiens, 9 april 2020

Paaseieren actie 2020

Op 5 februari 2018 is de jeugdcommissie SGC Stiens opgericht. Dit jaar bestaat de commissie uit de jeugdleden Anouck, Marco, Laura, Fenne en trainster Angelique. Het doel van de commissie is om verschillende acties en ideeën te bedenken om geld in te zamelen voor onze vereniging. Wij hebben nu 2 jaar gezamenlijk de paaseitjes actie uitgezet en een ieder doet zijn of haar best hiervoor, waar wij best trots op zijn. Daarom organiseren wij dit jaar weer een paaseitjes actie.

Wij, van de jeugdcommissie, hebben een aantal avonden hard gewerkt om alle paaseitjes in te pakken. We hebben dit jaar ruim 500 zakjes beschikbaar. In samenwerking met de Poiesz hebben we een prachtig product, dat we iedereen kunnen aanbieden voor de verkoop. Het doel van de afgelopen 2 jaren waren de Airtrack en de spanbrug. Inmiddels zijn we als vereniging trotse eigenaar van een prachtige baan en een goedgekeurde nieuwe spanbrug.

Dit jaar is er geen specifiek spaardoel maar zijn er wel diverse wensen. 1 daarvan is het kunnen aanschaffen van zacht val materiaal, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra zachte turnmatjes, een plof-mat en vouwbare matjes die je over een toestel kunt leggen. Ook dit is een spaarproject en daar doen wij graag ons best voor, zodat onze club weer verder kan met beter materiaal. Helpt u mee?

Vanaf 9 maart tot en met 3 april 2020 willen wij geld inzamelen door met alle leden van SGC paaseitjes te gaan verkopen. De kosten van de paaseitjes zijn €2.50 per zakje. De paaseieren liggen vanaf deze week in de sporthal. Het ingezamelde geld heel graag inleveren, voor 3 april 2020, bij de Jeugdcommissie of je train(st)er. Graag in een envelop met je naam erop. We hebben een prijs voor degene die de meeste eitjes heeft verkocht!

Heb je al je zakjes verkocht en staan de klanten nog in de rij, stuur een appje naar Angelique: 06-1836.7408. Zet je naam en aantal benodigde zakjes + lesgroep in een appje. Dan zorgen wij ervoor dat jij die krijgt

Vacatures binnen SGC

Door het beperkte aantal vrijwilligers wordt het steeds lastiger om een vereniging als SGC draaiende te houden. Op termijn gaat dit het einde van de vereniging betekenen en daarmee het einde van de gymnastieksport in Stiens en omstreken. Terwijl vrijwilliger zijn niet veel tijd hoeft te kosten. Het kan al vanaf een paar middagen per jaar en kennis van de gymsport is niet noodzakelijk.

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen hebben we dringend extra vrijwilligers nodig. In de bijlage een overzicht van de vacatures. Bij belangstelling voor een vacature kunt U altijd vrijblijvend contact opnemen met het bestuur op Protected email address of rechtstreeks bij een bestuurslid. Uiteraard ook als u op een andere manier wilt helpen.

Klik a.u.b. op de link hieronder voor het overzicht vacatures in PDF.
Vacatures_SGC_V02.pdf

De vacatures:
- Sponsorcommissie;
- 2e Wedstrijdsecretaris;
- Juryzaken;
- Algemeen bestuurslid;
- Hulp bij wedstrijden;
- Kledingcommissie;
- Coördinator koekactie.

Jaarvergadering 18/19 op 10 oktober 2019 in de Hege Stins

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2019 in "De Hege Stins", Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens. Aanvang 20:00 uur.

Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Ook worden de financiële cijfers van het seizoen 2018/2019 gepresenteerd en de begroting voor het seizoen 2019/2020 zal besproken worden. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen

Alle benodigde stukken zijn vooraf in te zien via de secretaris: Protected email address of 06-2328.3428. Toegang en stemrecht voor alle leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

Het bestuur heeft 4 studentes van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden bereid gevonden om de vereniging te helpen met de AVG wetgeving. Aansluitend op de jaarvergadering zullen zij hier iets over vertellen

Prachtige opbrengst SGC koekactie 2019

In de week van 16 tot 20 september 2019 heeft SGC Stiens haar jaarlijkse koekactie georganiseerd. Koeken zijn verkocht tijdens de trainingen, leden zijn langs de deuren in Stiens gegaan en de junior leden hebben met behulp van de bekende briefjes koeken verkocht aan buren, familie en kennissen. Uiteindelijk hebben we met z'n allen 996 koeken verkocht, een fantastisch aantal! Dit heeft € 1.176,- opgebracht wat volledig ten goede komt aan vervanging- of reparatie van materialen. Iedereen die hier aan heeft bijgedragen: heel erg bedankt!