Nieuws

SGC Stiens en de AVG privacy wet

Gymnastiekvereniging SGC Stiens neemt de persoonsgegevens en de privacy van haar leden serieus. Als bestuur hebben wij, met externe ondersteuning, de laatste maanden hard gewerkt om onze vereniging "AVG-proof" te maken.

Sinds 28 september 2020 hebben wij een pagina aan onze website toegevoegd over dit onderwerp. Hier kunt u lezen op welke manier wij omgaan met dit onderwerp. De pagina is te vinden onder de volgende link: https://www.sgcstiens.nl/De+vereniging/AVG

Heeft u desondanks nog vragen over de AVG binnen SGC? Of bent u beroepshalve betrokken bij AVG en zou u SGC verder willen helpen met de AVG? Neem dan contact op met het aanspreekpunt voor AVG binnen SGC, Hugo van der Burgh via het e-mailadres Protected email address

Vacature train(st)ers SGC

Wegens het vertrek van een trainer, is SGC per direct op zoek naar:

 • Trainer Recreatie Gymnastiek 4 uur/week
 • Trainer Selectie Turnen 4 uur/
 • Trainer Acrogymnastiek 2 uur/week


Wat wij zoeken;
 • Man/vrouw met affiniteit voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.
 • In het bezit van licentie KNGU, Gymnastiek niveau 3 of niveau 2 en bereid om niveau 3 te behalen.
 • Kennis en ervaring op het gebied van Recreatie, Selectie en/of Acro.
 • Zelfstandige teamspeler die initiatief durft te nemen.
 • In het bezit van een EHBO diploma.

Wat wij bieden:
 • Een jaarcontract via STK Fryslân met uitzicht op een vast contract.
 • Vergoeding conform CAO.
 • Opleidingsmogelijkheden.
 • Een vereniging met een betrokken bestuur en enthousiaste leden.

Interesse? Neem dan contact op met Chantal Osinga (06-250.90.127) of mail naar Protected email address

20200910_Vacature.pdf

Herstart trainingen 24 augustus 2020

Op maandag 24 augustus hervatten wij de trainingen in Sporthal Iy Gryn. Dit geldt voor alle groepen en op de tijdstippen van "voor Corona". De groepsindeling is gelijk aan de situatie van voor maart 2020. Enkel de kinderen geboren in 2008 krijgen nog apart bericht. Idem de turners van 18 jaar en ouder.

Als vereniging voldoen wij aan alle regels en zijn wij in geen geval verantwoordelijk voor een mogelijke besmetting.

Aan alle ouders en verzorgers het verzoek om uw kind te informeren over de regels. Sommige regels kunnen als rigide worden ervaren maar dit wordt ons als vereniging zo opgelegd door de overheid. Ook hier is het belangrijkste om je gezonde verstand te gebruiken en thuis te blijven in geval van klachten (om iemand met klachten in je directe omgeving).

De belangrijkste regels op een rijtje;
- De kleedkamers kunnen niet gebruikt worden voor douchen- en omkleden. Kom dus in sportkleren naar de training en houd rekening met de buitentemperatuur;
- Niet eerder dan 5 minuten voor aanvang aanwezig zijn;
- Iedereen moet voorafgaande aan de training de handen wassen, materiaal hiervoor is aanwezig;
- Bestuursleden, ouders, broertjes, zusjes etc. hebben geen toegang tot de training;
- Ouders wordt gevraagd om voor zover mogelijk de kinderen niet naar de training te brengen
- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent;
- Volg de ingestelde looproutes in het sportcomplex. Daar waar geen routes zijn aangegeven zoveel mogelijk rechts aanhouden.
- Er geld voor alle sporters geen 1,5 meter afstand regel tijdens het sporten. Voor degene van 12 jaar en ouder is dit wel van toepassing voor- en na de training;
- Desondanks adviseren wij alle volwassen leden waar mogelijk altijd 1,5 meter afstand te houden;
- "Spontaan" een proeftraining volgen is niet toegestaan. Dit tijdig per E-mail aanvragen.
- Bij afwezigheid van de training dit vooraf melden bij de trainer;
- SGC maakt het eigen materiaal schoon. Schoonmaken van zaal, kleedkamers etc verzorgt BV Sport.
- Na afloop van de training de accommodatie direct verlaten.

Er is nu geen "coördinator" aanwezig. Volg ten allen tijde de aanwijzingen van de train(st)er en de aanwezige medewerkers van BV Sport op. Deze personen zijn uiteraard beschikbaar om praktische vragen te beantwoorden. Bewaar a.u.b. de "zware vragen" voor het bestuur.

Voor vragen kunt u terecht op Protected email address Wij wensen iedereen veel plezier op de trainingen.

Onder de link het protocol van BV Sport:
Corona protocol binnensportaccommodaties bv SPORT.pdf

Kledingcommissie

Marian Kloosterman zal vanaf de start van het nieuwe seizoen de kledingcommissie van SGC gaan bemannen. U kunt vanaf dan bij haar terecht voor de inkoop- en verkoop van nieuwe- en gebruikte SGC trainingspakken en turnpakjes. Marian is bereikbaar op het e-mailadres: Protected email address.

Het bestuur wil Marian hartelijk danken voor het opvullen van deze vacature!

Herstart training kinderen t/m 12 jaar op 18 mei 2020

De kinderen t/m 12 jaar mogen vanaf vanaf maandag 18 mei 2020 weer trainen. De trainingen zullen plaatsvinden op “Sportpark Britsenburgh” aan de Menno van Coehoornwei 16/A, 9055MC in Britsum.

De trainingen zijn op maandag en woensdag op de tijden
- 14:30 - 15:15 uur.
- 15:30 - 16:15 uur.

De belangrijkste regels op een rijtje;
- Er is geen douche- en omkleedgelegenheid beschikbaar. Kom dus in sportkleren naar de training en houd rekening met de buitentemperatuur;
- Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn;
- Iedereen moet op de accommodatie voorafgaande aan de training de handen wassen, materiaal hiervoor is aanwezig;
- Er is geen toiletgelegenheid beschikbaar. Ga dus thuis voor de training naar het toilet;
- Bestuursleden, ouders, broertjes, zusjes etc. hebben geen toegang tot de training;
- Ouders wordt gevraagd om voor zover mogelijk de kinderen niet naar de training te brengen
- Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent;
- Er geld voor de kinderen onderling geen 1,5 meter afstand regel. Wel t.o.v. trainer en coördinator;
- Bij afwezigheid van de training dit vooraf melden bij de trainer;
- Na afloop van de training de accommodatie direct verlaten.

Voor vragen is het bestuur beschikbaar op Protected email address

Herstart trainingen UPDATE 10 mei 2020

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt met korfbalvereniging CSL over het gebruik van de locatie Britsenburgh voor onze buitentrainingen. Wij zijn korfbalvereniging CSL zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van de accommodatie.

De trainers van SGC hebben een (tijdelijke) aangepaste indeling van de diverse jeugdgroepen gemaakt. Regelgeving vanuit de overheid schrijft voor dat we de groepen strikt gaan indelen op leeftijd. Verder vraagt het buiten trainen met beperkte beschikbaarheid van materiaal een ander trainingsprogramma.

Als bestuur zijn wij ook bezig met het invullen van de randvoorwaarden voor de herstart van de trainingen, denkt u bijvoorbeeld aan de hygiëne, EHBO etc. De randvoorwaarde voor de "Corona verantwoordelijke" is nog niet ingevuld. Op onderstaande oproep hebben we nog maar één (1) reactie gehad, wat lang niet genoeg is. Wie stelt zich beschikbaar om een paar uurtjes per week, tot aan de zomervakantie, onze jeugdleden te begeleiden? ZONDER VRIJWILLIGERS KUNNEN WIJ GEEN HERSTART VAN DE TRAININGEN AANBIEDEN! Bij vragen hierover kunt u altijd, vrijblijvend, contact opnemen met een bestuurslid.

Zodra wij de datum van de herstart, inclusief aanvullende regels, definitief hebben zullen wij dit communiceren.

SGC zoekt vrijwilligers voor herstart trainingen mei 2020

Bestuur en trainers van SGC zijn hard bezig met de voorbereidingen van de hervatting van de trainingen voor de leden t/m 18 jaar.

U begrijpt dat wij gebonden zijn aan diverse regels en voorschriften vanuit de overheid. Zo is er extra begeleiding nodig rondom de trainingen. Dit kunnen en mogen de trainers niet alleen doen. De taken van de "Corona-verantwoordelijke" zijn;
- Het begeleiden van de sporters bij aankomst- en vertrek van het sportveld;
- Het toezien op naleving regels voor-, tijdens- en na de training;
- Het zijn van aanspreekpunt voor ouders.

De regel is dat enkel trainer(s) en sporters toegang hebben tot het sportveld. Er is geen toegang voor ouders, bestuursleden, broertjes/zusjes etc.

Een bestuurslid zal vooraf de Corona-verantwoordelijke uitgebreid instrueren over de geldende regels en voorzien van de noodzakelijke hulpmiddelen als hesje, markeringslint, desinfectiemiddelen etc.

Wie stelt zich beschikbaar als "Corona-verantwoordelijke" voor de trainingen van onze jeugd?
- Leeftijd vanaf 18 jaar;
- Beschikbaar tot aan de zomervakantie;
- Beschikbaar tijdens de gehele trainingsduur.

Reacties heel graag via Protected email address

Alvast bedankt namens onze leden t/m 18 jaar.

Nieuwsbrief SGC april 2020

Onder de link de SGC nieuwsbrief van april 2020. Het bestuur wenst u veel leesplezier. Als u vragen heeft of content voor een volgende nieusbrief dan kunt u het bestuur bereiken op Protected email address20200400_Nieuwsbrief_SGC.pdf

Update Corona 27 april

Vorige week 21 april dinsdag heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangekondigd inzake Corona.

Voor onze vereniging betekend het concreet;
- Voor kinderen t/m 12 jaar is het sporten in de buitenlucht mogelijk, waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht genomen hoeft te worden.
- Kinderen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar mogen eveneens in de buitenlucht sporten maar moeten zich wel houden aan een onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter.

We zijn heel blij dat op korte termijn een gedeelte van onze leden weer kunnen sporten, al zal het anders zijn dan we gewoon zijn.

Als vereniging zijn wij nu aan het kijken hoe we op een veilige manier invulling kunnen geven aan deze verruiming;
- Het uitwerken van een alternatief trainingsprogramma door de trainers;
- Het zoeken van een geschikte buitenlocatie;
- Het opstellen van aanvullende regels in overleg met BV Sport en de KNGU;
- Etc.

Zodra we concrete informatie hebben gaan we dit communiceren.

Bestuur SGC Stiens

Mededeling bestuur omtrent contributie en coronavirus

“Moeten we nog steeds contributie betalen, nu de trainingen en wedstrijden niet doorgaan vanwege het coronavirus?” Deze vraag is ons gesteld. Het antwoord op dit moment is: ja, tot nader bericht blijven we contributie van je rekening afschrijven. Hieronder leggen we uit waarom.

Aangezien niemand weet wat de toekomst brengt, kunnen wij nu ook nog geen eenduidig antwoord geven op de vraag over contributie. In onze afwegingen hierover spelen de volgende aspecten een belangrijke rol:

1. STANDPUNT KNGU
De KNGU steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus onder controle te krijgen. Het ministerie van VWS heeft naar ons bevestigd dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 21 april en niet tot 1 juni. Dus pas na 21 april 2020 zal er meer duidelijkheid zijn.

2. FINANCIEEL
Vooralsnog lopen onze vaste kosten grotendeels door; er zijn geen concrete toezeggingen vanuit de landelijke overheid en de KNGU op tegemoetkoming op de kosten. Wel heeft BV Sport de zaalhuur voorlopig opgeschort. Een kwartaal of langer geen contributie zal er direct voor zorgen dat wij als vereniging in de rode cijfers komen wat een bedreiging is voor de continuiteit van de vereniging. Daarnaast kunnen geplande acties als de Paaseitjes en de Koekactie niet plaats vinden. Hiermee valt een bron voor de aanschaf- of reparatie van materialen weg.

3. JURIDISCH
De juridische relatie tussen een sportclub en een lid is het lidmaatschap. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van een vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Dan maakt het niet uit of de club haar doelstellingen waar heeft kunnen maken. Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie. De leden blijven deze verschuldigd. Dat kan anders liggen bij een sportschool.

4. VERENIGING
Gelet op bovenstaande neemt het bestuur van SGC vooralsnog het standpunt in, dat we de kosten die we gezamenlijk maken, zoveel mogelijk met zijn allen moeten dragen. Ook dat is onderdeel van het lid zijn van een vereniging. Wij doen dan ook een dringend beroep op onze leden hiervoor begrip te hebben. In het geval uw persoonlijke financiele situatie het niet toelaat om contributie te betalen verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

5. RESUME
De contributie-inning blijft tot nader bericht regulier doorlopen. Daar waar mogelijk zal gesneden worden in de lopende kosten. Als deze crisis ook nog na april 2020 aanhoudt, en er meer duidelijk is vanuit de KNGU, dan zullen we op dat moment bekijken of een en ander nog steeds de juiste blijkt. Wij zullen hiervoor in overleg blijven met de KNGU en BV Sport.

Mocht het komen tot een opschorting van contributie-betaling, zal het bestuur daarvoor een bijzondere Algemene Ledenvergadering moeten uitschrijven. Dat is gezien de huidige omstandigheden niet aan de orde. Wij vertrouwen op jullie begrip en medewerking.

Bestuur Gymnastiekvereniging SGC Stiens, 9 april 2020