Nieuws

Paaseieren actie 2020

Op 5 februari 2018 is de jeugdcommissie SGC Stiens opgericht. Dit jaar bestaat de commissie uit de jeugdleden Anouck, Marco, Laura, Fenne en trainster Angelique. Het doel van de commissie is om verschillende acties en ideeën te bedenken om geld in te zamelen voor onze vereniging. Wij hebben nu 2 jaar gezamenlijk de paaseitjes actie uitgezet en een ieder doet zijn of haar best hiervoor, waar wij best trots op zijn. Daarom organiseren wij dit jaar weer een paaseitjes actie.

Wij, van de jeugdcommissie, hebben een aantal avonden hard gewerkt om alle paaseitjes in te pakken. We hebben dit jaar ruim 500 zakjes beschikbaar. In samenwerking met de Poiesz hebben we een prachtig product, dat we iedereen kunnen aanbieden voor de verkoop. Het doel van de afgelopen 2 jaren waren de Airtrack en de spanbrug. Inmiddels zijn we als vereniging trotse eigenaar van een prachtige baan en een goedgekeurde nieuwe spanbrug.

Dit jaar is er geen specifiek spaardoel maar zijn er wel diverse wensen. 1 daarvan is het kunnen aanschaffen van zacht val materiaal, hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra zachte turnmatjes, een plof-mat en vouwbare matjes die je over een toestel kunt leggen. Ook dit is een spaarproject en daar doen wij graag ons best voor, zodat onze club weer verder kan met beter materiaal. Helpt u mee?

Vanaf 9 maart tot en met 3 april 2020 willen wij geld inzamelen door met alle leden van SGC paaseitjes te gaan verkopen. De kosten van de paaseitjes zijn €2.50 per zakje. De paaseieren liggen vanaf deze week in de sporthal. Het ingezamelde geld heel graag inleveren, voor 3 april 2020, bij de Jeugdcommissie of je train(st)er. Graag in een envelop met je naam erop. We hebben een prijs voor degene die de meeste eitjes heeft verkocht!

Heb je al je zakjes verkocht en staan de klanten nog in de rij, stuur een appje naar Angelique: 06-1836.7408. Zet je naam en aantal benodigde zakjes + lesgroep in een appje. Dan zorgen wij ervoor dat jij die krijgt

Vacatures binnen SGC

Door het beperkte aantal vrijwilligers wordt het steeds lastiger om een vereniging als SGC draaiende te houden. Op termijn gaat dit het einde van de vereniging betekenen en daarmee het einde van de gymnastieksport in Stiens en omstreken. Terwijl vrijwilliger zijn niet veel tijd hoeft te kosten. Het kan al vanaf een paar middagen per jaar en kennis van de gymsport is niet noodzakelijk.

Om de continuïteit van de vereniging te waarborgen hebben we dringend extra vrijwilligers nodig. In de bijlage een overzicht van de vacatures. Bij belangstelling voor een vacature kunt U altijd vrijblijvend contact opnemen met het bestuur op Protected email address of rechtstreeks bij een bestuurslid. Uiteraard ook als u op een andere manier wilt helpen.

Klik a.u.b. op de link hieronder voor het overzicht vacatures in PDF.
Vacatures_SGC_V02.pdf

De vacatures:
- Sponsorcommissie;
- 2e Wedstrijdsecretaris;
- Juryzaken;
- Algemeen bestuurslid;
- Hulp bij wedstrijden;
- Kledingcommissie;
- Coördinator koekactie.

Jaarvergadering 18/19 op 10 oktober 2019 in de Hege Stins

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2019 in "De Hege Stins", Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens. Aanvang 20:00 uur.

Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Ook worden de financiële cijfers van het seizoen 2018/2019 gepresenteerd en de begroting voor het seizoen 2019/2020 zal besproken worden. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen

Alle benodigde stukken zijn vooraf in te zien via de secretaris: Protected email address of 06-2328.3428. Toegang en stemrecht voor alle leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

Het bestuur heeft 4 studentes van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden bereid gevonden om de vereniging te helpen met de AVG wetgeving. Aansluitend op de jaarvergadering zullen zij hier iets over vertellen

Prachtige opbrengst SGC koekactie 2019

In de week van 16 tot 20 september 2019 heeft SGC Stiens haar jaarlijkse koekactie georganiseerd. Koeken zijn verkocht tijdens de trainingen, leden zijn langs de deuren in Stiens gegaan en de junior leden hebben met behulp van de bekende briefjes koeken verkocht aan buren, familie en kennissen. Uiteindelijk hebben we met z'n allen 996 koeken verkocht, een fantastisch aantal! Dit heeft € 1.176,- opgebracht wat volledig ten goede komt aan vervanging- of reparatie van materialen. Iedereen die hier aan heeft bijgedragen: heel erg bedankt!

Sporten met een krappe kas?

Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van het Jeugdfonds Sport Friesland

Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdfonds Sport Friesland.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdfonds Sport rechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en de lokale spelregels op www.jeugdfondsport/friesland of neem contact op met het Jeugdfonds Sport Friesland: Protected email address of 06 -30 34 72 49

Koekactie 2019 in de week van 16 tot 20 september


Ook dit jaar organiseert SGC een koekactie, dit zal plaatsvinden in de week van 16 tot 20 september. Doel is om zoveel mogelijk koeken te verkopen en dus geld op te halen voor onze vereniging. De opbrengst komt dit jaar geheel ten goede aan de aanschaf- of reparatie van gymnastiektoestellen.

De jeugdleden, vanaf 10 jaar, gaan in Stiens, langs de deuren om koeken te verkopen. Hierover krijgen alle betrokken nog bericht. Wij willen de senioren en de allerjongsten vragen koeken te kopen in de training/les. Dit kan tijdens in de week van 20 tot 24 mei. In verband met bestelling van de koeken zou het ons erg helpen als we vooraf een indicatie hebben van het aantal koeken. Hiervoor worden strookjes uitgedeeld. Spontaan kopen op de dag zelf blijft uiteraard mogelijk.

We hopen op succesvolle actie!

Opbrengst Poiesz Jeugd Sponsor Actie 2019

Omdat ze op de Poiesz-actiedag in de winkel hebben gestaan mochten Laura, Jesper, Joline en Hanne op vrijdagavond 12 april 2019 op het Poiesz Jeugd Sponsor Actie Gala in het WTC te Leeuwarden de cheque in ontvangst nemen. Wij willen iedereen bedanken voor het sparen- en inleveren van de sponsormunten. Het heeft een prachtig bedrag van €953,- voor de vereniging opgeleverd, een fantastisch resultaat!

Beleidsplan SGC 2018-2023

Afgelopen jaar heeft het bestuur van SGC hard gewerkt aan het beleidsplan 2018-2023. Dit helpt het bestuur en vereniging om de focus op de juiste plaats te leggen. Het beleidsplan is reeds besproken op de jaarvergadering afgelopen januari, het is ook verspreid onder alle leden. Voor vragen over het beleidsplan willen wij u uitnodigen om contact te zoeken met een bestuurslid of via Protected email address

Inmiddels is het bestuur van SGC begonnen met de uitvoering van het beleidsplan. Een van de hoofdpunten in het beleidsplan is het aantal vrijwilligers te verhogen waarmee de taken beter verdeeld worden over meerdere mensen. Plus dat de vereniging minder risico loopt bij wegvallen van een vrijwilliger.

We zoeken momenteel met name mensen voor:
• Hulp bij organisatie van wedstrijden en/of activiteiten
• 2e Penningmeester
• Juryleden
• Jurycommissie
• Sponsorcommissie
• Beheer website
• Bestuursleden

Informeer gerust eens vrijblijvend bij een van de bestuursleden wat u kunt betekenen voor de vereniging, mogelijk op een andere manier. Het hoeft niet veel tijd te kosten, ook hier geldt dat vele handen licht werk maken.

Bestuur SGC

Poiesz supermarkten Jeugd Sponsor Actie 2019

Volgende week, op 11 februari, start bij de Poiesz supermarkt de Jeugd Sponsor Actie.


En SGC mag dit jaar weer meedoen in de Poiesz Supermarkt in Stiens!!

Vraag vast al je opa's/oma's/ooms/tantes/vrienden/meesters/juffen of ze de Jeugd Sponsor Munten voor jou op willen sparen of vanaf volgende week in de buis van SGC willen doen.

Vanaf volgende week (maandag 11 februari) krijgen Poiesz klanten bij elke € 10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) een Jeugd Sponsor Munt. Deze munten kun je dan in de koker van SGC doen die in de Poiesz Stiens staat.
Er zijn ook mogelijkheden om EXTRA sponsormunten te ontvangen. Wekelijks staan in de Poiesz voordeelfolder speciale Jeugd Sponsor Aanbiedingen waar klanten van Poiesz van kunnen profiteren, bij deze aanbiedingen worden dus extra Jeugd Sponsor Munten uitgegeven. Dat betekent meer munten voor de club én de klanten profiteren van euro’s voordeel.

Let op!
Het is NIET toegestaan om oude munten in de kokers te doen. Munten van voorgaande jaren tellen niet mee en als deze in de kokers gedaan worden mag SGC niet meer meedoen!

Germ Sijtsinga benoemd tot Erelid van SGC

Afgelopen nieuwjaarsdag was Germ Sijtsinga 50 (!) jaar lid van de gymnastiekvereniging in Stiens. Eerst Friso en na de fusie van SGC. Behalve lid is Germ ook al jaren trainer van zowel Volleybal als Gymnastiek. Tijdens de jaarvergadering van SGC, op donderdag 10 januari, is Germ benoemd als Erelid van SGC. Germ bedankt voor je inzet de afgelopen 50 jaar!