Nieuws

Poiesz supermarkten Jeugd Sponsor Actie 2019

Volgende week, op 11 februari, start bij de Poiesz supermarkt de Jeugd Sponsor Actie.


En SGC mag dit jaar weer meedoen in de Poiesz Supermarkt in Stiens!!

Vraag vast al je opa's/oma's/ooms/tantes/vrienden/meesters/juffen of ze de Jeugd Sponsor Munten voor jou op willen sparen of vanaf volgende week in de buis van SGC willen doen.

Vanaf volgende week (maandag 11 februari) krijgen Poiesz klanten bij elke € 10,- aan boodschappen (exclusief statiegeld) een Jeugd Sponsor Munt. Deze munten kun je dan in de koker van SGC doen die in de Poiesz Stiens staat.
Er zijn ook mogelijkheden om EXTRA sponsormunten te ontvangen. Wekelijks staan in de Poiesz voordeelfolder speciale Jeugd Sponsor Aanbiedingen waar klanten van Poiesz van kunnen profiteren, bij deze aanbiedingen worden dus extra Jeugd Sponsor Munten uitgegeven. Dat betekent meer munten voor de club én de klanten profiteren van euro’s voordeel.

Let op!
Het is NIET toegestaan om oude munten in de kokers te doen. Munten van voorgaande jaren tellen niet mee en als deze in de kokers gedaan worden mag SGC niet meer meedoen!

Germ Sijtsinga benoemd tot Erelid van SGC

Afgelopen nieuwjaarsdag was Germ Sijtsinga 50 (!) jaar lid van de gymnastiekvereniging in Stiens. Eerst Friso en na de fusie van SGC. Behalve lid is Germ ook al jaren trainer van zowel Volleybal als Gymnastiek. Tijdens de jaarvergadering van SGC, op donderdag 10 januari, is Germ benoemd als Erelid van SGC. Germ bedankt voor je inzet de afgelopen 50 jaar!

Overlijden Geke Bekhof

Op 22 december heeft ons het droevige bericht bereikt dat is overleden:

Geke Bekhof

Geke is 65 jaar geworden. Geke was vrijwilliger bij onze vereniging en vrouw van onze trainer Dries Bekhof. Geke heeft zich jarenlang ingezet bij wedstrijden. Aan de rol van speaker gaf zij graag een invulling. Als rechterhand van Dries betekende Geke veel voor de vereniging.

Wij wensen Dries, hun kinderen Jeroen en Anita en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Bestuur en trainers SGC Stiens

Jaarvergadering seizoen 2017/18 op 10 januari 2019

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019 in "De Hege Stins", Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens. Aanvang 20:00 uur.

Alle benodigde stukken zijn vooraf in te zien via de secretaris: Protected email address of 06-2328.3428
Toegang en stemrecht voor alle leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

Opbrengst koekactie SGC Stiens 2018

Vorige week, maandag 11- tot vrijdag 15 juni 2018, heeft SGC Stiens haar jaarlijkse koekactie georganiseerd. Leden, ouders, trainers en bestuursleden hebben op allerlei manieren koeken verkocht. Het is wederom een succes geworden. Mede door de fantastische opbrengst van € 1.234,- maar ook door het enthousiasme en de inzet die alle vrijwilligers hebben laten zien. De volledige opbrengst is bestemd voor de aanschaf van nieuwe materialen. Het bestuur wil alle vrijwilligers, bakkerij Nico en Aeltsje de Groot en kopers van koeken bedanken voor hun bijdrage.

Uitnodiging en agenda voor jaarvergadering SGC donderdag 28 september 2017

Beste leden en/of verzorgers van juniorleden,

Namens het bestuur wil ik u allen van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van SGC op donderdag 28 september a.s

Hier zal bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken het afgelopen seizoen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Elk lid en wettelijke verzorger van een juniorlid heeft toegang en stemrecht.

De volgende link bevat de agenda (PDF):
Agenda Jaarvergadering SGC.pdf

Ik hoop u allen te zien op donderdagavond 28 september a.s.!


Met vriendelijke groet,

Hugo van der Burgh
Secretaris SGC

namens het bestuur
SGC Stiens
Protected email address

Agenda Jaarvergadering SGC.pdf

Start van seizoen voor de Senioren.

De Senioren zullen zoals voor de zomervakantie in overleg afgesproken is met de groep, op woensdagmorgen 13 september weer beginnen.

Wij wensen ze ook dit seizoen ook weer veel beweegplezier!

Nieuwe lestijden

Goedendag allen,

Dit jaar zullen een groot aantal basisscholen in Stiens en omgeving starten met een continurooster.
Wij als bestuur en leiding hebben dit nauwgezet in de gaten gehouden. Rekening houdend met de nieuwe lestijden van de scholen en de groei in een aantal van de groepen kwamen we tot de conclusie dat we ons lesrooster aan moesten passen.

We hebben bij het herindelen rekening moeten houden met grote van de groepen, niveau van turn(st)ertjes per groep en het aantal uren die we toegewezen krijgen van de sporthal.
Een aantal groepen zijn hierdoor verplaatst naar een andere dag, wij hopen op uw begrip hiervoor.

De groepen met de grootste veranderingen (de groepen van Juf Marga en de Jongens groep) zullen nog nader bericht krijgen over de indeling.

Opbrengst Koekactie 2017

Graag willen we bekend maken wat de opbrengst van de Koekactie is.
In totaal is er tijdens de actieweek voor €1.119,15 aan koeken verkocht!!
Bestuur en leiding wil iedereen bedanken voor ieders inzet. Wat een geweldig bedrag!We krijgen regelmatig de vraag wat de vereniging met het geld van de acties doet.
(o.a. Poiesz Jeugd Sponsor Actie/Koekactie)

Vooralsnog gaat al het geld dat we met acties binnen halen in het behoud van ons materiaal zitten.

Dit willen we graag uitleggen.
De afgelopen tijd is de leverancier van onze materialen; Janssen en Fritsen weer een aantal keren in de zaal geweest om te controleren en keuren. Helaas is er bij deze controles door hen weer materiaal afgekeurd en afgevoerd.
Op dit moment zijn we genoodzaakt om alle zeilen bij te zetten om te zorgen dat er vooral voldoende materialen in de zaal blijven om goede veelzijdige lessen te kunnen verzorgen. Ook moeten we ons materiaal dat nog aanwezig is blijven onderhouden en waar nodig aan te passen zodat deze veilig blijven om te gebruiken.

Hierdoor is het voorlopig niet mogelijk om de aanvullende materialen die op onze wenslijst staan aan te kunnen schaffen.

SGC erkend leerbedrijf

TROTS, zijn we op dit resultaat. Dit is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen trainers en bestuur. Een relatie waar de afgelopen jaren flink in is geïnvesteerd. Stabiliteit en vertrouwen, voor zowel trainers als bestuur, maakt dat je kunt gaan werken aan een gezamenlijk doel: het verder opbouwen van de vereniging en kinderen met plezier laten sporten...

SGC is weer voor 4 jaar 'goedgekeurd'. Wij hopen dat wij weer enthousiaste studenten mogen verwelkomen...