Nieuwsberichten

Nieuwe lestijden

Goedendag allen,

Dit jaar zullen een groot aantal basisscholen in Stiens en omgeving starten met een continurooster.
Wij als bestuur en leiding hebben dit nauwgezet in de gaten gehouden. Rekening houdend met de nieuwe lestijden van de scholen en de groei in een aantal van de groepen kwamen we tot de conclusie dat we ons lesrooster aan moesten passen.

We hebben bij het herindelen rekening moeten houden met grote van de groepen, niveau van turn(st)ertjes per groep en het aantal uren die we toegewezen krijgen van de sporthal.
Een aantal groepen zijn hierdoor verplaatst naar een andere dag, wij hopen op uw begrip hiervoor.

De groepen met de grootste veranderingen (de groepen van Juf Marga en de Jongens groep) zullen nog nader bericht krijgen over de indeling.

Naar alle nieuwsberichten