Nieuwsberichten

Uitnodiging en agenda voor jaarvergadering SGC donderdag 28 september 2017

Beste leden en/of verzorgers van juniorleden,

Namens het bestuur wil ik u allen van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van SGC op donderdag 28 september a.s

Hier zal bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken het afgelopen seizoen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Elk lid en wettelijke verzorger van een juniorlid heeft toegang en stemrecht.

De volgende link bevat de agenda (PDF):
Agenda Jaarvergadering SGC.pdf

Ik hoop u allen te zien op donderdagavond 28 september a.s.!


Met vriendelijke groet,

Hugo van der Burgh
Secretaris SGC

namens het bestuur
SGC Stiens
Protected email address

Agenda Jaarvergadering SGC.pdf
Naar alle nieuwsberichten