Beleid Ongewenst Gedrag

Het bestuur van SGC Stiens wil beleid voeren, zodat de vereniging een sociaal veilige sportomgeving en een goede begeleiding kan bieden, waarbij iedereen die bij onze vereniging is betrokken zich lichamelijk en geestelijk goed voelen.

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie over dit onderwerp. Als u hierover vragen heeft kunt altijd contact opnemen met een bestuurslid.

Visie

SGC Stiens wil een vereniging zijn waar iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap en geaardheid, veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de (turn)sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt en als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.


Beleidsplan

Tijdens de jaarvergadering van oktober 2022 is er een Commissie gevormd die heeft gewerkt aan een beleidsplan. Dit beleidsplan is officieel vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2024. Onder deze link is het beleidsplan te vinden.