Contributie

Lid worden

Wil je lid worden, dan kun je het Inschrijfformulier downloaden. Je kunt ook een formulier opvragen bij de trainer. In beide gevallen moet het formulier volledig ingevuld ingeleverd worden bij een van de trainers. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig een bedrag van € 8,50 en wordt bij de betaling van de eerste contributie geint.

Wijzigingen in persoonsgegevens

Wijzigingen in uw persoonsgegevens zouden wij zo spoedig mogelijk willen ontvangen, zodat wij onze administratie op orde kunnen houden. Deze wijzigingen kunt u via Protected email address bekend maken.

Opzeggen

Opzeggen van een lidmaatschap kan worden ingediend via het Protected email address. Uitschrijvingen kan op twee momenten in het jaar; per 1 februari en 1 augustus.

Contributie

Hoogte van de clubcontributie seizoen 2023-2024 zoals vastgesteld op de jaarvergadering 19 oktober 2023
 • 1 uur Juniorlid (4 t/m 15 jaar) € 67,75 per kwartaal
 • 1 uur Seniorlid (vanaf 16 jaar) € 76,25 per kwartaal
 • Elk volgende uur extra € 39,05 per kwartaal
 • Volleybal 2 uur € 69,80 per kwartaal

Clubcontributie seizoen 2023-2024 per maand berekend:
 • 1 uur Juniorlid (4 t/m 15 jaar) € 22,58 per maand
 • 1 uur Seniorlid (vanaf 16 jaar) € 25,42 per maand
 • Elk volgende uur € 13,02 extra per maand
 • Volleybal 2 uur € 23,27 per maand

Betaling SGC Clubcontributie en KNGU Bondscontributie

 • Contributie wordt enkel middels automatische incasso betaald en wordt op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober geïncasseerd. Tussentijdse instroom achteraf automatisch worden geïncasseerd.
 • Er wordt 2 maanden achteraf en 1 maand vooruit gefactureerd. Als voorbeeld: bij de inning op 1 juli betreft de periode van 1 mei t/m/ 31 juli. Hiermee loopt het synchroon met ons financiële boekjaar wat loopt van 1 augustus t/m 31 juli;
 • De contributie maandelijks automatisch laten incasseren is op dit moment niet mogelijk. Indien u zelf maandelijks de contributie over wilt maken kunt u hiervoor contact opnemen met onze penningmeester.

Wedstrijdgelden

De wedstrijdgelden worden aan het begin van het seizoen bepaald.
Wedstrijdgeld?
 • Is het bedrag wat de leden, die deelnemen aan wedstrijden, betalen voor de begeleiding door de SGC-train(st)ers op de wedstrijddag;
 • Met de opbrengst kan SGC de train(st)ers een vergoeding bieden voor werkzaamheden buiten hun reguliere uren om. Hier zijn afspraken over gemaakt tussen bestuur en train(st)ers;
 • Op deze manier belasten wij enkel de leden die meedoen aan wedstrijden;
 • Het wedstrijdgeld staat los van het inschrijfgeld wat betaald wordt aan de organisatie van de wedstrijden (KNGU, Turn on Tour etc.)

Bedrag en inning
 • Het bedrag bedraagt € 7,50 per lid per wedstrijd;
 • Het is een vast bedrag, ongeacht het aantal deelnemende leden aan een wedstrijd. Het risico hiervan ligt bij de vereniging;
 • De penningmeester van SGC zal per wedstrijd u een betaalverzoek sturen per E-mail;
Momenteel zijn er geen wedstrijdpaspoorten meer verplicht.

Lidmaatschap KNGU en bondscontributie

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is een van de grootste sportbonden in Nederland. Bij de sportbond zijn ruim 1150 gymverenigingen aangesloten met in totaal ruim 270.000 sporters. Onze verenging SGC is aangesloten bij de KNGU.

Wat doet de KNGU voor de aangesloten verenigingen en leden?
 • Ontwikkeling van het sportaanbod ten behoeve van Gymsportaanbieders en hun (potentiele) sporters;
 • Ontwikkeling van producten, nieuw sportaanbod en oefenstoflijnen;
 • Organisatie van activiteiten en wedstrijden in alle disciplines;
 • Het ontwikkelen en aanbieden van opleidingen en bijscholingen voor het technisch kader met korting voor KNGU-leden;
 • Het opleiden van jurykader;
 • Het organiseren van (voornamelijk gratis) themabijeenkomsten en ondersteuning van Gymsportaanbieders;
 • Collectieve afspraken en afdracht van kosten aan SENA en BUMA in verband met muziekgebruik (tijdens lessen en uitvoeringen);
 • Collectieve aanvullende verzekering voor aansprakelijkheid + ongevallen;
 • In samenwerking met de Werkgeversorganisatie in de Sport (WOS) en het netwerk in de sport advisering rondom sociale wetgeving, fiscus en arbeidscontracten alsmede rechtspo sitie en ARBO-wetgeving (RI&E).

Aangesloten zijn bij de KNGU betekent dat elk lid verplicht bondscontributie betaald aan de KNGU. De hoogte van de bondscontributie wordt aan het einde van elk kalenderjaar vastgesteld voor het volgende kalenderjaar. Bondscontributie wordt per kwartaal door de KNGU bij de verenigingen geïncasseerd en derhalve ook door SGC per kwartaal geïncasseerd bij haar leden. Deze bondscontributie wordt door de leden betaald naast de clubcontributie aan SGC.
 • In 2024: juniorlid - € 6,90 per kwartaal
 • In 2024: seniorlid - € 8,50 per kwartaal

Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van het Jeugdfonds Sport Friesland

Sporten met een krappe kas? Maak gebruik van het Jeugdfonds Sport Friesland
Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Het Jeugdfonds Sport kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen. Onze gemeente heeft voor haar jeugdige inwoners daarom een samenwerking met Jeugdfonds Sport Friesland.

Kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen kunnen via een intermediair via www.allekinderendoenmee.nl financiële steun aanvragen bij het Jeugdfonds Sport voor deelname aan sportieve activiteiten. De bijdrage uit het Jeugdfonds Sport kan worden besteed aan de contributie, maar ook aan sportkleding of sportattributen. De contributie wordt door het Jeugdfonds Sport rechtstreeks vergoed aan de sportvereniging of sportwinkel.

Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport en de lokale spelregels op www.jeugdfondsport/friesland of neem contact op met het Jeugdfonds Sport Friesland: Protected email address of 06 -30 34 72 49