Contributie

Lid worden

Wil je lid worden, dan kun je het inschrijfformulier downloaden. Je kunt ook een formulier opvragen bij de trainer. In beide gevallen moet het formulier volledig ingevuld ingeleverd worden bij een van de trainers. Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig een bedrag van €7,50 en wordt bij de betaling van de eerste contributie geint.

Wijzigingen in persoonsgegevens

Wijzigingen in uw persoonsgegevens zouden wij zo spoedig mogelijk willen ontvangen, zodat wij onze administratie op orde kunnen houden. Deze wijzigingen kunt u via Protected email address bekend maken.

Opzeggen

Opzeggen van een lidmaatschap kan worden ingediend via het Protected email address. Uitschrijvingen kan op twee momenten in het jaar; per 1 februari en 1 augustus.

Contributie

Hoogte van de clubcontributie seizoen 2018-2019:

 • 1 uur Juniorlid (4 t/m 15 jaar) € 55,00 per kwartaal
 • 1 uur Seniorlid (vanaf 16 jaar) € 62,00 per kwartaal
 • 1.5 uur juniorlid € 70,00 per kwartaal
 • Elk volgende uur € 31,50 extra per kwartaal
 • Elk volgende half uur €15,25 extra per kwartaal
 • Volleybal 2 uur € 58,00 per kwartaal
De hoogte van de contributie kan na de algemene vergadering eventueel aangepast worden.


Clubcontributie seizoen 2018-2019 per maand berekend:

 • 1 uur Juniorlid (4 t/m 15 jaar) € 18,33 per maand
 • 1 uur Seniorlid (vanaf 16 jaar) € 20,67 per maand
 • 1.5 uur juniorlid € 23,33 per maand
 • Elk volgende uur € 10,50 extra per maand
 • Elk volgende half uur €5,75 extra per maand
 • Volleybal 2 uur € 19,33 per maand

De contributie maandelijks automatisch laten incasseren is op dit moment (nog) niet mogelijk. Indien u zelf maandelijks de contributie over wilt maken kunt u hiervoor contact opnemen met onze penningmeester.

Bondscontributie (contributie KNGU)

De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie is een van de grootste sportbonden in Nederland. Bij de sportbond zijn ruim 1150 gymverenigingen aangesloten met in totaal ruim 270.000 sporters. Zo ook onze verenging SGC. Aangesloten zijn bij de KNGU betekent dat onze vereniging bondscontributie moet betalen (verplicht karakter). Deze contributie brengt onze verenging in rekening bij haar leden. De hoogte van deze bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld. Bondscontributie wordt eens per jaar bij onze leden geïncasseerd. Deze bondscontributie wordt betaald naast de clubcontributie. Bedragen worden per jaar vastgesteld door de KNGU. Aan het eind van het kalenderjaar wordt de bondscontributie voor het volgende kalenderjaar vastgesteld.
 • In 2016: juniorlid - € 20,24
 • In 2016: seniorlid - € 24,72

Betaling

Contributie wordt enkel middels automatische incasso betaald en wordt op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober geïncasseerd. Tussentijdse instroom zal naar ratio en achteraf automatisch worden geïncasseerd.

Wedstrijdgelden

De wedstrijdgelden worden aan het begin van het seizoen bepaald. Zodra deze bekend zijn, zullen wij deze informatie op de website plaatsen.

Deze bedragen zijn tussen de €8,00 en €15,00 per wedstrijd. Bij de wedstrijden op hoog nivo is het hebben van een wedstrijdpaspoort verplicht. De kosten hiervoor bedragen ongeveer €11,00. Informatie is bij de trainer te verkrijgen.