De vereniging

Geschiedenis

Gymnastiekvereniging SGC Stiens staat voor Stienser Gymnastiek Combinatie Stiens. SCG is in 2010 ontstaan uit een fusie tussen Wez Warber en Friso. De Christelijke vereniging Wez Warber is ontstaan in 1962 door een naamswijzing van de vereniging Altiid
Warber. Friso heeft haar oorsprong in 1920. Beide verenigingen kenden al veel onderlinge samenwerking en dit heeft uiteindelijk in 2010 geleid tot de fusie.

Missie

Onze vereniging heeft ten doel: het bevorderen en doen bevorderen van het menselijk bewegen door het beoefenen van
gymnastiek in welke verschijningsvorm dan ook. De vereniging probeert dit te bereiken door, gedurende de gehele week op verschillende tijden lessen aan te bieden voor verschillende doelgroepen.