Lestijden

Er worden geen lessen/trainingen gegeven in de reguliere schoolvakanties van Regio Noord. Uitzondering hierop is de Volleybalgroep, deze traint in sommige vakantie's door.

* de genoemde leeftijden geven een richting. Bestuur en leiding kunnen hier in voorkomende gevallen van afwijken.

Maandag

14.30 - 15.15 nijntje Beweegdiploma
(vanaf ± 2.5 tot ±5 jaar)
15.15 - 16.15 Recreatie Turnen 1
(vanaf ± 5 jaar*)
16.15 - 17.15 Recreatie Turnen 2
(vanaf ± 7/8 jaar*)

Dinsdag

16.00 - 17.00 Recreatie Turnen 3
(vanaf ± 10 jaar*)
17.00 - 18.00 Free Running I
(vanaf 5 jaar)
18.00 - 19.00 Free Running II
(vanaf ± 9/10 jaar)
19:00 - 20:00 Springgroep
20:00 - 22:00 Volleybal

Woensdag

09.30 - 10.30 Senioren - Fitplus
16.30 - 18.30 Turnen Selectie meisjes 1
18.30 - 20.30 Turnen Selectie meisjes 2

Vrijdag

17.30 - 19.30 Acrogymnastiek