Lestijden

Er worden geen lessen/trainingen gegeven in de reguliere schoolvakanties van Regio Noord. Uitzondering hierop is de Volleybalgroep, deze traint in sommige vakantie's door.

Onderstaande lestijden zijn van toepassing op het seizoen 2023/24.

* de genoemde leeftijden geven een richting. Bestuur en leiding kunnen hier in voorkomende gevallen van afwijken.

Dinsdag

20:00 - 22:00 Volleybal

Woensdag

09.30 - 10.30 Senioren - Fitplus
14.30 - 15.30 Recreatie Turnen 1
(vanaf ± 5 jaar*)
15.30 - 16.30 Recreatie Turnen 2
(vanaf ± 8/9 jaar*)
16.30 - 18.30 Turnen Selectie meisjes 1
18.30 - 20.30 Turnen Selectie meisjes 2

Donderdag

16.00 - 17.00 Free Running 1
(vanaf ± 5 jaar*)
17.00 - 18.00 Free Running 2
(vanaf ± 8 jaar*)

Vrijdag

17.30 - 19.30 Acrogymnastiek