KNGU

Sinds 1921 kent de vereniging een lidmaatschap bij de gymnastiekbond. In 1999 is deze gefuseerd tot de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU); het overkoepelend orgaan voor vele gymnastiekverenigingen. De KNGU is een van de grootste sportbonden in Nederland. Bij de sportbond zijn ruim 1150 gymverenigingen aangesloten met in totaal ruim 270.000 sporters. Zo ook onze verenging. Aangesloten zijn bij de KNGU betekent dat elke vereniging bondscontributie moet betalen; onze vereniging brengt deze contributie in rekening bij haar leden. De hoogte van deze bondscontributie wordt jaarlijks door de KNGU vastgesteld.

Wat biedt de KNGU:
 • Sportaanbod voor verenigingen en de sporters.
 • Kaderontwikkeling gericht op technisch kader en juryleden.
 • Themabijeenkomsten/verenigingsondersteuning voor (bestuurlijk) kader.
 • Elf maal per jaar het GYM-magazine met actuele informatie over alle vormen van turnen en gymnastiek.
 • Vier maal per jaar GYM-Kaderinfo met specialistische informatie voor al het kader.
Ons voordeel met het lidmaatschap:
 • Advies over rechtspositie en ARBO-wetgeving.
 • Loketfunctie: sociale wetgeving, fiscus, arbeidscontracten.
 • Ondersteuning bij verwerven van subsidies.
 • WA- en ongevallenverzekering voor onze leden.
 • Korting op aansprakelijkheidsverzekering voor ons bestuur.
 • Ondersteuning en advies door onze eigen district consulent.
 • Ondersteuning bij het opzetten van een eigen accommodatie.
 • Kosten SENA en BUMA in verband met muziekrechten via meerjarige overeenkomst betaald door de KNGU.
 • Financiële ondersteuning bij aanschaf van gymnastiektoestellen en materialen.
 • Technische ondersteuning bij sportpromotie.
 • Deelname aan activiteiten en wedstrijden in vele disciplines.
 • Deelname aan studiedagen en themabijeenkomsten.
 • Oefenstof voor recreatie en wedstrijdsport.
 • Korting voor KNGU-opleidingen en bijscholingen voor technisch kader.
 • Gratis opleidingen en bijscholingen voor juryleden.
 • Helpdesk voor veel gestelde vragen op www.kngu.nl, die 24 uur per dag bereikbaar is.
 • Allerlei ontwikkelde producten via de webshop.