Groepen

Recreatie Turnen 1

De groep Recreatie Turnen 1is er voor de leeftijd vanaf vier- tot ongeveer 8 jaar. De kinderen kunnen zo op jonge leeftijd kennismaken met de gymnastiek- en turnsport. De kinderen zijn op een ontspannen manier bezig met bewegen en maken kennis met alle aspecten van het turnen. Dit op een manier welke past bij de verschillende leeftijden en niveaus, zodat elk kind de kans krijgt zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Deze eerste bewegingslessen bieden een goede basis voor alle sporten. Uiteindelijk wordt er in de lessen toegewerkt naar het Turnen, waarbij de kinderen ook mee kunnen doen aan de regio- en KNGU-wedstrijden. Als de kinderen het leuk vinden is er de mogelijkheid om te mee te doen aan extra trainingen.

Recreatie Turnen 2 en 3

Vanuit de Recreatie Turnen 1 stromen de kinderen door naar de lessen van Recreatie Turnen 2 en 3. De kinderen in deze groep variëren in leeftijd van ongeveer 8 tot 12 jaar, de indeling is afhankelijk van de groepsgrootte en het niveau van het kind. In de trainingen van een uur staat centraal dat de gymnastiek zoveel meer is dan alleen een beetje bewegen. Het gaat hierbij om het plezier in bewegen, de beleving, waarbij het sociale aspect een belangrijk onderdeel is. De kinderen leren op een speelse manier om te gaan met de verschillende vormen van bewegen met gebruikmaking van de diverse toestellen. Ook het spelelement zal hier aan bod komen. Er is de mogelijkheid om mee te doen aan regiowedstrijden en KNGU-wedstrijden.

Turnen (selectie)

De jongens en meisjes die meer talent hebben voor turnen stromen door naar de selectie groepen, hier staan de wedstrijden centraal. De gezamenlijke trainers beoordelen de sporters en nemen contact op voor een aantal proeftrainingen. Zodat er vanuit beide partijen kennisgemaakt kan worden. Het heeft de voorkeur dat behalve de selectietrainingen als aanvulling ook de springtrainingen worden gevolgd. De selectiegroepen doen mee aan de bondswedstrijden welke georganiseerd worden door de KNGU. Tijdens de wedstrijden wordt er geturnd binnen verschillende niveaus en leeftijden voor een plaats op de Fries kampioenschappen of de Noordelijke district kampioenschappen. De selectieleden trainen 2 uren per week, in combinatie met het springen is dat 3,5 uur per week.

Acrogymnastiek

Deze tak van sport is een combinatie van gymnastiek en acrobatiek, met elkaar verbonden door choreografie die je uitvoert op muziek. Om aan Acro mee te kunnen doen moet je de basiselementen van het turnen beheersen. Voorkeur is dat de discipline Acro in combinatie met de discipline turnen wordt beoefend. Bij Acro staat de samenwerking centraal want je werkt samen met een vaste partner (duo) of meerdere vaste partners (trio's). Wij adviseren eerst bij de trainers te informeren over deelname aan deze groep. De wedstrijden voor de Acrogymnastiek worden door de KNGU georganiseerd. De Acrogroep traint 2 uur per week.

Seniorengymnastiek - Fitplus voor alle 60-plussers


De lessen die wij als SGC aanbieden lijken in de verste verte niet op de MBVO-lessen van vroeger. Immers de 60-plussers van nu zijn de nieuwe 40-plusser en de 70-plussers van nu zijn de 50-plussers van toen.

Tijdens de wekelijkse les komen vele spieren en gewrichten aan bod. Ook worden er cardio- en balans oefeningen worden gedaan. Er wordt gebruik gemaakt van gewichtjes/en, zachte ballen, elastieken (theraband) en uiteraard worden de oefeningen begeleid op muziek.

Wil je ook andere spieren en gewrichten gebruiken dan enkel de spieren die je bij fietsen of zwemmen gebruikt dan ben je hier aan het goede adres!
Het doel is:
- Het tegengaan van stijfheid op oudere leeftijd;
- Het sterker maken van je spieren;
- Het houden van balans (valprefentie).

Door middel van onder andere pilates en kracht yoga verbeter je algehele conditie van het hele lichaam. Deze lessen zijn zeer geschikt voor senioren met bijvoorbeeld artrose, reuma, hernia of algemene stijfheid. Een ieder doet mee op zijn eigen mogelijkheden en kunnen. Niets moet en plezier en gezelligheid staan hoog in het vaandel.


Springen

Wie kent niet dat fantastische gevoel van salto's springen op de minitrampoline of het gevoel te zweven door de lucht als je een sprong uitvoert over het springtoestel? Tijdens de les wordt veel gebruik gemaakt van de tumblingbaan. Springen is net als Acrogym een aparte discipline binnen de gymnastiek. Deze discipline kan zowel individueel als met een groep worden beoefend door jeugd, junioren en senioren. Vanuit de KNGU worden er springwedstrijden georganiseerd, maar daar doet deze groep helaas niet aan mee vanwege een tekort aan juryleden. De springgroep traint 1½ uur per week.

De springtraining is een aanvulling op het dames turnen (Vierkamp) en heren Zeskamp wedstrijden. Door je in Springen te specialiseren wordt je een betere turner, want je traint elementen die nodig zijn voor onderdelen van zowel Sprong als Vloer. Het is ook mogelijk om enkel op een recreatieve manier te springen.

Volleybal

De vereniging biedt volleybal aan voor volwassenen. Zij nemen niet deel aan een competitie en hebben dan ook het recreatieve karakter voorop staan. Samen sporten op een gezellige manier. De volleyballers trainen twee uren per week op de dinsdagavond.

nijntje Beweegdiploma