Agenda

Wedstrijdkalender 2020/2021

Dames


Nog niet bekend

Heren

Nog niet bekend.

Acro


Acties 2020

SGC organiseert regelmatig acties met als doel geld in te zamelen voor de aanschaf- of reparatie van materialen. Voor 2020 stonden onderstaande acties op het programma.

Paaseierenactie; maart 2020

In maart is de jeugdcommissie gestart met de Paaseitjes actie. Het doel was om door verkoop van paaseitjes geld op te halen voor de aanschaf van valmateriaal. Helaas heeft het coronavirus onze paaseierenactie in de war geschopt. Een gedeelte van de eitjes heeft lange tijd onbereikbaar in de sporthal gelegen en voor de leden is het lastig om de eitjes te verkopen.

Desondanks willen we de actie nu afronden. Het geld- of de overgebleven eitjes aan huis terugbrengen is op dit moment geen optie. Wij verzoeken iedereen de opbrengst over te maken naar de SGC-bankrekening;
NL12 ABNA 04500 92178, onder vermelding van “Paaseitjes” en de naam van het lid.

Eitjes die niet verkocht zijn mag u houden. Nogmaals dank voor uw medewerking!

Koekactie; juni 2020

In verband met de maatregelen omtrent Corona is de koekactie niet doorgegaan.

Wil je graag helpen bij één van de acties? We hebben diverse taken, er zijn ook taken welke minder tijd kosten. Neem geheel vrijblijvend contact op met Protected email address of vraag één van onze bestuursleden.

Bestuursvergaderingen

Eén keer in de maand komt het bestuur samen om te vergaderen. De datum van de eerstvolgende vergadering kunt u opvragen via Protected email address. Tevens kunt u via deze weg notulen ter inzage opvragen of vragen stellen. De eerstkomende vergaderingen staan gepland op:
- Maandag 12 oktober 2020.

Informatie- en vrijwilligersavond

Datum : n.t.b.
Locatie : De Hege Stins, Stiens
Tijdstip : 20:00 - 22:00 uur

Het bestuur van SGC organiseert binnenkort een informatieavond voor vrijwilligers. Het doel is alle (potentiële) vrijwilligers te informeren over op welke wijze er geholpen kan worden. En dat hoeft heus niet veel tijd te kosten. Uiteraard kunnen er ook vragen gesteld worden. We hopen op een goede opkomst en een gezellige avond. Nadere informatie volgt binnenkort.

Jurycursussen

We blijven met het probleem zitten dat we als vereniging nog steeds juryleden zoeken.
Dit kan betekenen dat er volgend wedstrijdseizoen minder of zelfs GEEN turn(st)ers vanuit SGC aan wedstrijden mee kunnen doen omdat wij maar een beperkt aantal deelnemers per aangeleverd jurylid kunnen aanmelden. (voor de meisjes/dames is dit 9 turnsters op 1 jurylid en bij de heren/jongens is dit 3 turners op 1 jurylid)

Heb je interesse? Geweldig! Laat het ons weten via het contactformulier of rechtstreeks op Protected email address