Nieuwsberichten

Jaarvergadering 18/19 op 10 oktober 2019 in de Hege Stins

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2019 in "De Hege Stins", Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens. Aanvang 20:00 uur.

Tijdens de jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van het afgelopen seizoen. Ook worden de financiële cijfers van het seizoen 2018/2019 gepresenteerd en de begroting voor het seizoen 2019/2020 zal besproken worden. Uiteraard is er alle ruimte om vragen te stellen

Alle benodigde stukken zijn vooraf in te zien via de secretaris: Protected email address of 06-2328.3428. Toegang en stemrecht voor alle leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.

Het bestuur heeft 4 studentes van de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden bereid gevonden om de vereniging te helpen met de AVG wetgeving. Aansluitend op de jaarvergadering zullen zij hier iets over vertellen
Naar alle nieuwsberichten