Nieuwsberichten

SGC Stiens en de AVG privacy wet

Gymnastiekvereniging SGC Stiens neemt de persoonsgegevens en de privacy van haar leden serieus. Als bestuur hebben wij, met externe ondersteuning, de laatste maanden hard gewerkt om onze vereniging "AVG-proof" te maken.

Sinds 28 september 2020 hebben wij een pagina aan onze website toegevoegd over dit onderwerp. Hier kunt u lezen op welke manier wij omgaan met dit onderwerp. De pagina is te vinden onder de volgende link: https://www.sgcstiens.nl/De+vereniging/AVG

Heeft u desondanks nog vragen over de AVG binnen SGC? Of bent u beroepshalve betrokken bij AVG en zou u SGC verder willen helpen met de AVG? Neem dan contact op met het aanspreekpunt voor AVG binnen SGC, Hugo van der Burgh via het e-mailadres Protected email address
Naar alle nieuwsberichten