Nieuwsberichten

Jaarvergadering 2022/23 op donderdag 19 oktober 2023

Het bestuur van SGC wil iedereen van harte uitnodigen voor de jaarvergadering van SGC (seizoen 2022/23) op donderdag 19 oktober 2023, aanvang 19:30 uur.

Hier zal het bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken van het afgelopen seizoen en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Dit is ook het moment voor alle leden om het bestuur hierover vragen te stellen.

Elk lid en wettelijke verzorger van een juniorlid heeft toegang en stemrecht.

De agenda en andere stukken zullen op later moment hier gepubliceerd worden.

Wij hopen u allen te zien op donderdagavond 19 oktober a.s.!
Naar alle nieuwsberichten