Nieuwsberichten

Jaarvergadering seizoen 2017/18 op 10 januari 2019

De jaarvergadering zal plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019 in "De Hege Stins", Gysbert Japicxstrjitte 4, Stiens. Aanvang 20:00 uur.

Alle benodigde stukken zijn vooraf in te zien via de secretaris: Protected email address of 06-2328.3428
Toegang en stemrecht voor alle leden en/of wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden.
Naar alle nieuwsberichten