Nieuwsberichten

Koekactie 2019 in de week van 16 tot 20 september


Ook dit jaar organiseert SGC een koekactie, dit zal plaatsvinden in de week van 16 tot 20 september. Doel is om zoveel mogelijk koeken te verkopen en dus geld op te halen voor onze vereniging. De opbrengst komt dit jaar geheel ten goede aan de aanschaf- of reparatie van gymnastiektoestellen.

De jeugdleden, vanaf 10 jaar, gaan in Stiens, langs de deuren om koeken te verkopen. Hierover krijgen alle betrokken nog bericht. Wij willen de senioren en de allerjongsten vragen koeken te kopen in de training/les. Dit kan tijdens in de week van 20 tot 24 mei. In verband met bestelling van de koeken zou het ons erg helpen als we vooraf een indicatie hebben van het aantal koeken. Hiervoor worden strookjes uitgedeeld. Spontaan kopen op de dag zelf blijft uiteraard mogelijk.

We hopen op succesvolle actie!
Naar alle nieuwsberichten